Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Grevin Sona Ermesi

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, no.2, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Türk Hukukunda Kanuni Greve Katılma Serbestisi ve Kanuni Grevde Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, no.2, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından İşverenin Sorumluluğu

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2010 (Peer-Reviewed Journal)