Eğitim Bilgileri

Tıpta Uzmanlık, Erciyes Üniversitesi, Kardiyoloji, Kardiyoloji, Türkiye 2000 - 2005

Yabancı Diller

İngilizce, B1 Orta

Araştırma Alanları

Klinik Tıp (MED), Klinik Tıp, CARDIAC ve CARDIOVASCULAR SİSTEMLER

Akademik Unvanlar / Görevler

Doç.Dr., Erciyes Üniversitesi, Kardiyoloji A.B.D, Kardiyoloji, 2005 - Devam Ediyor

Yönetilen Tezler

DOĞAN A., ASD hastalarında tedavi öncesi ve sonrası PWV değişimi, Tıpta Uzmanlık, Ş.Keleşoğlu(Öğrenci), 2012

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

İSMAİLOĞULLARI S., ÖZDAMAR KARACA Z. C. , KELEŞTEMUR H. F. , DOĞAN A., BOLATTÜRK Ö. F. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, KRONİK İNSOMNİ HASTALARINDA ENDOKRİN VE METABOLİK DEĞİŞİKLİKLER VE ENDOTEL DİSFONKSİYONU, 2014 - 2016
BORLU M., GÜLER E., DOĞAN A., ÖRSÇELİK Ö., ERTAŞ R., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Erken başlangıçlı androgenetik alopesili erkek hastalarda kardiovasküler riskin değerlendirilmesi, 2011 - 2013
DOĞAN A., ŞARLI B., DOĞAN A., OĞUZHAN A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, ELİT SPORCULARDA AEROBİK VE ANACROBİK ANTERAMANLARIN ARTERİYEL KATILIK VE ENDOTEL FONKSİYONLARINA ETKİSİ, 2008 - 2010
ERYOL N. K. , DOĞAN A., ÖZDOĞRU İ., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, MİTRAL DARLIĞININ DERECESİ VE PULMONER ARTER BASINCININ BNP DÜZEYİ İLE İLİŞKİSİ., 2004 - 2005

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS):609
h-indeksi (WOS):14