Education Information

Education Information

 • 2008 - 2013 Doctorate

  Erciyes University, Fen Bilimleri, Kimya, Turkey

 • 2006 - 2008 Postgraduate

  Erciyes University, Fen Bilimleri, Kimya, Turkey

 • 2001 - 2005 Undergraduate

  Erciyes University, Fen Bilimleri, Kimya, Turkey

Dissertations

 • 2013 Doctorate

  Bazı Metal Ksantat İnce Filmlerin Kimyasal Depolama Yöntemi ile Eldesi ve İncelenmesi

  Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya

 • 2008 Postgraduate

  katı faz ekstraksiyonu ile eser element zenginleştirmesi

  Erciyes Üniversitesi, Kimya

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English