Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

RNA-Dizileme Verilerinde Sağkalım Algoritmalarının Kapsamlı Bir Karşılaştırması

23. Ulusal ve 6. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi, Ankara, Turkey, 26 - 29 October 2022, pp.30 Sustainable Development

AKUT PANKREATİTLİ HASTALARIMIZIN DEĞERLENDİRİLMESİ

15. Türk HPB Cerrahi Kongresi ve 6. HPB Cerrahi Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 9 - 12 September 2021, pp.165

Novel methods and tools for predictive modeling of RNA-sequencing data

The 13th International Symposium on Health Informatics and Bioinformatics, İstanbul, Turkey, 22 - 23 October 2020, pp.63

New methods for clustering RNA-sequencing data

The 13th International Symposium on Health Informatics and Bioinformatics, İstanbul, Turkey, 22 - 23 October 2020, pp.68

Performance evaluation of automated machine-learning algorithms in omics data

The 13th International Symposium on Health Informatics and Bioinformatics, İstanbul, Turkey, 22 - 23 October 2020, pp.84

RNA-Dizileme Verilerinin Kümelenmesinde Yeni İstatistiksel Yaklaşımlar

XX. ULUSAL ve III. ULUSLARARASI BİYOİSTATİSTİK KONGRESİ, Gaziantep, Turkey, 26 - 29 October 2018, pp.14-15

2x2 Tablolar için Kapsamlı Bir Web Yazılımı

XIX. ULUSAL ve II. ULUSLARARASI BİYOİSTATİSTİK KONGRESİ, Antalya, Turkey, 25 - 28 October 2017, pp.106

DataOrganizer: Veri Manipülasyonu Web Yazılımı

XVIII. ULUSAL ve I. ULUSLARARASI BİYOİSTATİSTİK KONGRESİ , Antalya, Turkey, 26 - 29 October 2016, pp.58

Books & Book Chapters

2x2 Çapraz Tablolarda İstatistiksel Analizler İçin Kapsamlı Bir R Shiny Uygulaması

in: Why R? Türkiye 2022 Konferansı, Mustafa Çavuş,Olgun Aydın,Ozan Evkaya,Derya Turfan, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.20, 2022

Class Discovery, Comparison, and Prediction Methods for RNA-Seq Data

in: Encyclopedia of Data Science and Machine Learning (3 Volumes), John Wang, Editor, IGI Global, Pennsylvania, pp.123-134, 2022

Metrics

Publication

21

Citation (Scopus)

9

H-Index (Scopus)

1

Project

1

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals