Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Major fatty acids composition of 32 almond (Prunus dulcis [Mill.] D.A. Webb) genotypes distributed in East and Southeast of Anatolia

TURKISH JOURNAL OF BIOCHEMISTRY-TURK BIYOKIMYA DERGISI, cilt.39, sa.3, ss.307-316, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Karyological studies of 10 Cirsium sect. Epitrachys (Asteraceae) species from Turkey

TURKISH JOURNAL OF BOTANY, cilt.37, sa.6, ss.1085-1092, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Karyological studies on eight species of Onobrychis genus in Turkey

BIOLOGIA, cilt.66, sa.6, ss.996-1002, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Compositions of seed fatty acids in some Vicia L. taxa from Turkey

ACTA BOTANICA GALLICA, cilt.158, sa.4, ss.493-498, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Compositions of seed fatty acids in some Astragalus L. taxa from Turkey

ACTA BOTANICA GALLICA, cilt.158, sa.4, ss.487-491, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Seed fatty acid compositions of some Lathyrus taxa growing in Turkey

ACTA BOTANICA GALLICA, cilt.158, sa.3, ss.303-308, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

A new species of Lathyrus L. (Fabaceae) from Turkey

JOURNAL OF SYSTEMATICS AND EVOLUTION, ss.505-0, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

TOTAL SEED STORAGE PROTEIN PATTERNS OF SOME LATHYRUS SPECIES GROWING IN TURKEY USING SDS-PAGE

PAKISTAN JOURNAL OF BOTANY, cilt.42, sa.5, ss.3157-3163, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

KARYOLOGY OF SEVEN TRIFOLIUM L. TAXA GROWING IN TURKEY

ACTA BIOLOGICA CRACOVIENSIA SERIES BOTANICA, cilt.52, sa.2, ss.81-85, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Genc, H., Sahin, A,. Lathyrus egirdiricus (Fabaceae), A new species from,Turkey.

BOTANICAL JOURNAL OF THE LINNEAN SOCIETY, ss.301-305, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Karyological Notes On Eight Species Achillea L. FromTurkey (Asteraceae, Santolinoideae)

BOTANICAL JOURNAL OF THE LINNEAN SOCIETY, ss.573-580, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

The content of vitamins A, C, and E and ß-carotene of seeds seven of Vicia L.

JOURNAL OF INTEGRATIVE PLANT BIOLOGY, ss.487-0, 2005 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Fatty Acid Composition of Some Lathyrus L. species, A Chemotaxonomic Approach.

PAKISTAN JOURNAL OF BOTANY, ss.435-446, 2004 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Lipide Soluble Vitamin Contents of Some Onobrychis Miller Taxa

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, cilt.20, sa.2, ss.224-228, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The lipide-soluble vitamins contents of some Vicia L. species by using HPLC

International Journal of Secondary Metabolite, cilt.6, sa.1, ss.98-105, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Lipide-Soluble Vitamin Contents of Some Lathyrus Species

BEU Journal of Science, cilt.8, sa.1, ss.78-83, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lathyrus cicera L. Ve L.sativus Üzerinde Sitotaksonomik Bir Araştırma.

F.Ü.Fen ve müh Bil.Derg., ss.107-112, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Lathyrus nissolia L. (Fabaceae)'nın Morfolojik ve Sitolojik Özellikleri.

Tr. J. Of Botany,, ss.367-0, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri

Bilimsel ve toplumsal bir ikilem: Genetiği değiştirilmiş organizmalar

Biyolojide Özel Konular, Afyon, Ahmet, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.1-29, 2015

Kök Hücre Teknolojisi

Biyolojide Özel Konular, Ahmet Afyon, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, ss.29-46, 2015