Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Diffusion weighted imaging in differentiating malignant and benign neuroblastic tumors

JAPANESE JOURNAL OF RADIOLOGY, vol.34, no.9, pp.620-624, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

A Rare Cause of Back Pain: Spontaneous Spinal Epidural Hematomas

JOURNAL OF NEUROLOGICAL SCIENCES-TURKISH, vol.33, no.4, pp.600-605, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Intraspinal neuroblastoma

Spine Journal, vol.15, no.9, pp.2094-2096, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Chiari type I malformation with high foramen magnum anomaly

FOLIA MORPHOLOGICA, vol.74, no.3, pp.402-406, 2015 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Bilateral Koronal Sinostoz: Brakisefali

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERGİSİ, vol.27, no.3, pp.0-321, 2017 (Other Refereed National Journals)

Enstrümantasyon olmaksızın posterolateral intertransvers füzyon (modifiye Wiltse yaklaşımı),

Türkiye Klinikleri Nöroşirürji Özel Dergisi, vol.7, pp.244-246, 2017 (Other Refereed National Journals)

Posterior Fossa Astrositomlarında Tedavi Seçenekleri

Türk Nöroşirürji Dergisi, vol.27, no.1, pp.24-30, 2017 (Other Refereed National Journals)

Spina Bifida da Hidrosefalinin Yönetimi

Türkiye Klinikleri Nöroşirürji Özel Dergisi, vol.6, no.2, pp.94-97, 2016 (Other Refereed National Journals)

Lomber Dejeneratif Disk Hastalıklarında Minimal İnvaziv Yaklaşımlar

Türkiye Klinikleri Nöroşirürji Özel Dergisi, vol.5, no.3, pp.63-67, 2015 (Other Refereed National Journals)

Posthemorajik Hidrosefali

Türkiye Klinikleri Nöroşirürji Özel Dergisi, vol.5, no.1, pp.92-96, 2015 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

GANGLIOGLIOM; OLGU SUNUMU

Türk Nöroşirürji Derneği 32. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 20 April - 24 May 2018, pp.170-171

POSTERIOR TIBIAL SINIR SCHWANNOMU; OLGU SUNUMU

Türk Nöroşirürji Derneği 32. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 24 April 2018, pp.274

LIGAMENTUM FLAVUM OSSIFIKASYONUNA SEKONDER TORAKAL MIYELOPATI; OLGU SUNUMU

Türk Nöroşirürji Derneği 32. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 24 April 2018, pp.303

SOLUNUM SIKINTISI VE AĞIR NÖROLOJIK DEFISITE YOL AÇANSERVIKAL MENENJIYOM

TND 32. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 28 April 2018, vol.28, pp.281

HERPES SIMPLEKS ENFEKSIYONUNA BAĞLI MYELORADIKÜLIT

Türk Nöroşirürji Derneği 32. Bilimsel Kongresi, Turkey, 20 - 24 April 2018

Vertebral artery releasing to carry out maximal cervical tumor resection

Joint Meeting of İstanbul Spine Masters ISMISS Turkey 2017, İstanbul, Turkey, 26 - 29 October 2017

Ağır kafa travmalı hastanın yoğun bakımda beslenmesi

Türk nöroşirürji derneği 31. bilimse kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2017

Servikal Vertebra Lokalizasyonlu Anevrizmal Kemik Kisti; Olgu Sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 29 March - 02 April 2017, pp.242-243

Grisel Sendromu’ na Sekonder Atlantoaksiyal Subluksasyon; Olgu Sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 29 March - 02 April 2017, pp.213

Erişkin hastada spinal sporadik burkitt lenfoma: nadir bir olgu sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 29 March - 02 April 2017, pp.211

L1-2 Juvenil Spondilodiskit

Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 29 March - 02 April 2017, pp.220

Sol temporal araknoid kisti olan hastada gelişen subakut subdural hematom: nadir bir olgu sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 29 March - 02 April 2017, pp.276

Kolanjiokarsinoma Bağlı İzole Dural-Kalvaryal Metastaz; Olgusu

Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 29 March - 02 April 2017, pp.180-181

C2-3 Travmatik Servikal Disk Hernisi

Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 29 March - 02 April 2017, pp.206

Silvian Fissür Yerleşimli İntrakraniyal Lipoma; Olgu Sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 29 March - 02 April 2017, pp.197

Pineal Metastaz; Olgu Sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 29 March - 02 April 2017, pp.190

Tip 2 Odontoid Kırığında Anterior Odontoid Vida ile Fiksasyon

Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 29 March - 02 April 2017, pp.250

İzole Orbital Kitle İle Başvuran Tiroid Ca; Olgu Su

Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 29 March - 02 April 2017, pp.179

Lomber Cerrahi Sonrası Gelişen Anterior Serebral Arter Enfarktı; Olgu Sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 29 March - 02 April 2017, pp.221-222

V-P Şant ve Subgaleal Şantın İntrakraniyal Migrasyonu; Olgu Sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 29 March - 02 April 2017, pp.279-280

Gelişimsel Venöz Anomaliye Sekonder Spontan İntraserebral Kanama; Nadir Olgu Su

Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 29 March - 02 April 2017, pp.154

LOMBER DİSK FRAGMANININ POSTERİOR EPİDURAL MESAFEYE MİGRASYONU

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 30. BİLİMSEL KONGRESİ, Turkey, 8 - 12 April 2016, vol.26, pp.286

GIANT CERVICAL DISC HERNIATION AND SUCCESFULL TREATMENT

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 30. BİLİMSEL KONGRESİ, Turkey, 8 - 12 April 2016, vol.26, pp.297-298

Pediatrik Nöroşirürjide Endoskopinin Kullanım Alanları

Türk Nöroşirürji Derneği 30. Blimsel Kongresi, Turkey, 09 April 2016

GIANT CERVICAL DISC HERNIATIONAND SUCCESSFUL TREATMENT

Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Turkey, 8 - 12 April 2016, vol.26

Myelomeningoselli Hastaya Yaklaşım ve Malformasyonun Yönetim

Türk Nöroşirürji Derneği 30. Blimsel Kongresi, Turkey, 08 April 2016

FRONTAL BÖLGEDE DURAL TABANLI KONDROMA

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 30. BİLİMSEL KONGRESİ, Turkey, 8 - 12 April 2016

Mikroskopik transsfenoidal cerrahi

11. Sinir Sistemi Cerrahisi Kongresi, Turkey, 05 November 2015

Acquired Torticollis related to nervous system pathologies in childhood

43rd Annual Meeting of International Society for Pediatric Neurosurgery, 4 - 08 October 2015, no.10

Hipofiz Adenomlarında Cerrahi Tedavi ve Karşılaşılan Sorunlar

Bozok 1. Nöroşirürji Günü, Turkey, 04 September 2015

Silviyan Araknoid Kistlerde Şant Cerrahisi

Türk Nöroşirürji Derneği 29. Blimsel Kongresi, Turkey, 18 April 2015

Glioblastome Multiforme Evre 4 e Bağlı Düşük Ayak Olgu Sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Turkey, 17 - 19 April 2015

SİNÜS PERİKRANİ OLGU SUNUMU

Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Turkey, 17 - 21 April 2015

INFLAMMATORY MYOFIBROBLASTIC TUMOR MIMICKING MENINGIOMA

Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Turkey, 17 - 21 April 2015, vol.25

SURGICAL STRATEGIES FOR SPONDYLODISCITIS DUE TO LUMBAR DISC SURGERY

Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Turkey, 17 - 21 April 2015

Epidural hematomlarda konservatif tedavi kriterlerinin gözden geçirilmesi

Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, Turkey, 4 - 08 April 2014

SPONTAN SPİNAL EPİDURAL HEMATOMLU ÜÇ OLGUDA TEDAVİ

Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Turkey, 4 - 08 April 2014, vol.24

Optik Kiazma Schwannoması: Olgu sunumu

4. Uludağ Nöroşirürji Kış Sempozyumu, Bursa, Turkey, 1 - 04 March 2013, pp.1-2

NADİR GÖRÜLEN PEDİATRİK ATİPİK MENİNGİOM OLGUSU

Türk Nöroşirürji Derneği 26. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 April 2012, pp.209

AYNI OLGUDA VENTRİKÜLOPERİTONEAL ŞANTIN TORAKS VE ANÜS MİGRASYONU

Türk Nöroşirürji Derneği 26. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 April 2012, pp.217

SPONTAN MULTİPLE İNTRAKRANİAL PROPİONİBACTERİUM APSESİ: OLGU SUNUMU

Türk Nöroşirürji Derneği 26. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 April 2012, pp.316

Posterior Yapıları Koruyarak En Blok Servikal Laminoplasti

Türk Nöroşirürji Derneği 25. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 April 2011, pp.91

SELLAR MUKORMİKOZ: OLGU SUNUMU

Türk Nöroşirürji Derneği 25. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 April 2011, pp.252

İNTRADİPLOİK HEMATOM 2 OLGU SUNUMU

Türk Nöroşirürji Derneği 25. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 April 2011, pp.181

İNTRAMEDÜLLER TÜMÖRÜ TAKLİT EDEN TERMİNAL SYRİNGOMİYELİ: OLGU SUNUMU

Türk Nöroşirürji Derneği 25. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 April 2011, pp.153

SELLAR NON-ADENOMATÖZ LEZYONLAR

Türk Nöroşirürji Derneği 25. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 April 2011, pp.253

KONUS MEDULLARİSTE KİSTİK LEZYON: 5. VENTRİKÜL

Türk Nöroşirürji Derneği 25. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 April 2011, pp.152

LOMBER DAR KANAL CERRAHİSİNDEN SONRA TRANSİZYONEL MENENJİYOM: OLGU SUNUMU

Türk Nöroşirürji Derneği 25. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 April 2011, pp.151

TORAKAL PATLAMA KIRIĞI CERRAHİSİ SONRASINDA GELİŞEN SERVİKAL HEMATOMİYELİ

Türk Nöroşirürji Derneği 25. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 April 2011, pp.149

PITUITER APOPLEKSİ VE MENENJİTE NEDEN OLAN SELLAR APSE

Türk Nöroşirürji Derneği 25. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 April 2011, pp.252

VESTİBÜLER SCHWANNOMA PRIMER İNTRAKRANİYAL EPİDERMOİD KARSİNOM İNVAZYONU: OLGU SUNUMU

Türk Nöroşirürji Derneği 25. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 April 2011, pp.228

İDİYOPATİK ADÖLESAN SERVİKAL KİFOZ: OLGU SUNUMU

Türk Nöroşirürji Derneği 25. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 April 2011, pp.136

Variköz Venlerin Sebep Olduğu Tarsal Tünel Sendromu: Olgu Sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği 25. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 April 2011, pp.135

GERGİN OMURİLİK SENDROMU, DERMOİD TÜMÖR VE DERMAL SİNÜS BİRLİKTELİĞİ: OLGU SUNUMU

Türk Nöroşirürji Derneği 24. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 April 2011, pp.178

Konkal Cerrahi Sonrası Gelişen Rinore: Olgu Sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği 24. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 May 2010, pp.198

İntradiploik Kistik Kitleler

Türk Nöroşirürji Derneği 24. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 May 2010, pp.188

Sol Temporal Kemik Yerleşimli Hidatik Kist: Olgu Sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği 24. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 May 2010, pp.192

Ensefalomiyelosel ve Meningomiyelosel Birlikteliği: Olgu Sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği 24. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 May 2010, pp.198

Nadir Görülen C2 Vertebra Konjenital Anomalisi: Bifid Os Odonteid

Türk Nöroşirürji Derneği 24. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 May 2010, pp.193

Ankilozan Spondilitli Olguda Çoklu Seviye Omurga Fraktürleri

Türk Nöroşirürji Derneği 24. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 May 2010, pp.192

The Evalution of Pitiutary Functions at the First and Fifth Year After Traumatic Brain Injury

15th Scientific Congress of the Euroacademia Multidisciplinaria Neurotraumatologica, Turkey, 1 - 04 May 2010, pp.40