Dr.Öğr.Üyesi

AHMET YILDIZ


İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Felsefe Tarihi

Eğitim Bilgileri

2007 - 2012

2007 - 2012

Doktora

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri, Türkiye

2004 - 2007

2004 - 2007

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri, Türkiye

1999 - 2003

1999 - 2003

Lisans

Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat, Türkiye

Yaptığı Tezler

2012

2012

Doktora

Meta-etik Bir Teori Olarak Ahlâkî Sezgiciliğin Savunulabilirliği

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri/ Felsefe Tarihi

2007

2007

Yüksek Lisans

Max Scheler'in Değer Anlayışı

Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri/Felsefe Tarihi

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

Arapça

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Felsefe, Felsefe Tarihi, Sistematik Felsefe ve Mantık

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Diğer

Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Doktor

Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri

2007 - Devam Ediyor

2007 - Devam Ediyor

Uzman

Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri

2013 - 2018

2013 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri

2011 - 2013

2011 - 2013

Araştırma Görevlisi

Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri

Yönetimsel Görevler

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri

Akademi Dışı Deneyim

2005 - 2011

2005 - 2011

Diğer Kamu Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim

Verdiği Dersler

Doktora

Doktora

Bilgi Felsefesi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Modern Felsefe (Rasyonalizm-Empirisizm)

Doktora

Doktora

17. ve 18.yy Felsefeleri

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Modern Felsefe Kaynak Metinler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İlkçağ ve Ortaçağ Felsefesi Kaynak Metinler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Felsefe Tarihi, İngilizce Metinler

Lisans

Lisans

Felsefe Tarihi II

Lisans

Lisans

Ahlak Felsefesi

Lisans

Lisans

Düşünce Tarihi

Lisans

Lisans

Felsefe Tarihi I

Yönetilen Tezler

2018

2018

Yüksek Lisans

Samuel Clarke'ın Metafiziği

Yıldız A. (Danışman)

Y.YURDAKUL(Öğrenci)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Hedonist Değer Anlayışının Eleştirisi

Yıldız A.

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.21, sa.40, ss.323-348, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2018

2018

Ahlaki Rölativizm Eleştirisi

Yıldız A.

Bilimname, sa.35, ss.51-72, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2015

2015

Boethius'un Felsefenin Tesellisi İsimli Eserinde İnsanın Mutluluğu ve Felsefenin İşlevi

Yıldız A.

Bilimname, cilt.36, sa.2012, ss.9-44, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2015

2015

Max Scheler'in İnsan ve Kişi Anlayışı

Yıldız A.

Bilimname, sa.29, ss.91-108, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2014

2014

ilahiyat fakülteleri Felsefe Tarihi Ana Bilimdalı 3. Koordinasyon Toplantısına Dair Bir Değerlendirme

Yıldız A.

Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.1, sa.2, ss.145-150, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2012

2012

Ahlaki Sezgiciliğin Alternatif Meta-etik Teoriler Karşısında Savunulabilirliği

YILDIZ A.

FELSEFE DÜNYASI, sa.55, ss.313-337, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Felsefeye Hazırlık/Felsefî Yazı Yazmak

Yıldız A.

Kimlik Yayınları, Kayseri, 2019

Diğer Yayınlar

2012

2012

Din ve İnternet

YILDIZ A.

Diğer, ss.175-198, 2012

Bilimsel Hakemlikler

Mayıs 2016

Mayıs 2016

BİLİMNAME: DÜŞÜNCE PLATFORMU

Hakemli Bilimsel DergiJüri Üyelikleri

Temmuz-2014

Temmuz 2014

Tez Savunma (Doktora)

Doktora Tez Savunma Sınavı Jurisi - Erciyes Ün.Sosyal Bilimler Enstitüsü