Doç.Dr.

AYCAN GÜNDOĞDU


TIP FAKÜLTESİ

TEMEL TIP BİLİMLERİ

Eğitim Bilgileri

2008 - 2013

2008 - 2013

Doktora

Australian National University, Faculty Of Health And Science, Avustralya

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri, Tıp, Temel Tıp Bilimleri, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji, Tıbbi Mikrobiyoloji, Temel Bilimler, Yaşam Bilimleri, Mikrobiyoloji, Bakteriyoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Bilimler

2014 - 2018

2014 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Bilimler

Yönetilen Tezler

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Yüksek Lisans

Çoklu Dirençli Acinetobacter baumannii Patojenine Özgü Litik Bakteriyofaj İzolasyonu ve İdentifikasyonu

GÜNDOĞDU A.

P.Yaşar(Öğrenci)

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Yüksek Lisans

Mikrobiyom Kaynaklı Antibiyotik Direnç Genlerinin Taksonomik Orjinlerinin Tespiti

GÜNDOĞDU A.

M.Hora(Öğrenci)

2018

2018

Yüksek Lisans

Yoğun Bakım Ünitelerindeki Çevresel Mikrobiyomun Yeni Nesil Dizileme Teknolojisi İle Araştırılması

GÜNDOĞDU A.

E.Aslan(Öğrenci)

2018

2018

Yüksek Lisans

Çocuk ve yetişkin hastaların kan kültürlerinden izole edilen çoklu dirençli E. coli kökenlerinin virülens gen varlığı ve filogenetik grup bakımından karşılaştırılması

GÜNDOĞDU A. (Eş Danışman)

İ.Şen(Öğrenci)

2018

2018

Yüksek Lisans

Klinik Numunelerden İzole Edilen Karbapenem Dirençli Klebsiella pneumoniae Kökenlerinin Rektal Sürüntü Kökenleri ile Karşılaştırılması

GÜNDOĞDU A. (Eş Danışman)

N.Akman(Öğrenci)

2017

2017

Yüksek Lisans

İmmünmodülatör etkisi olan İnterlökin-10 sitokin geninin klonlanması

GÜNDOĞDU A.

N.Büşra(Öğrenci)

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Presence of OXA-48 Gene in a Clinical Isolate of Lactobacillus rhamnosus

HAZIROLAN G., GÜNDOĞDU A. , Nigiz S., ALTUN B., GÜR D.

FOODBORNE PATHOGENS AND DISEASE, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

2018

2018

The first report of mobile colistin resistance gene (mcr-1) carrying Escherichia coli in Turkey

KUREKCI C., AYDIN M., NALBANTOĞLU Ö. U. , GÜNDOĞDU A.

JOURNAL OF GLOBAL ANTIMICROBIAL RESISTANCE, cilt.16, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

2018

2018

An outbreak of bloodstream infection due to extensively resistant Acinetobacter baumannii among neonates

Ulu-Kilic A., GÜNDOĞDU A. , CEVAHİR F., KILIÇ H. , GÜNEŞ T. , Alp E.

AMERICAN JOURNAL OF INFECTION CONTROL, cilt.46, ss.154-158, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

2017

2017

Could Frequent Carbapenem Use Be a Risk Factor for Colistin Resistance?

GÜNDOĞDU A. , Ulu-Kilic A., KILIÇ H. , OZHAN E., ALTUN D., CAKIR O., et al.

MICROBIAL DRUG RESISTANCE, cilt.24, ss.774-781, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

2016

2016

Characterisation of Phenotypic and Genotypic Antibiotic Resistance Profile of Enterococci from Cheeses in Turkey

Kurekci C., Onen S. P. , Yipel M., Aslantas O., GÜNDOĞDU A.

KOREAN JOURNAL FOR FOOD SCIENCE OF ANIMAL RESOURCES, cilt.36, ss.352-358, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

2012

2012

Prevalence and pathogenesis of extended-spectrum beta-lactamase producing Escherichia coli causing urinary tract infection in hospitalized patients

Guendogdu A. , LONG Y. B. , KATOULI M.

EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY & INFECTIOUS DISEASES, cilt.31, ss.3107-3116, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Mikrobiyom Modülasyonunda Kişiselleştirilmiş Probiyotik İhtiyacı

Gündoğdu A.

Tıp Fakültesi Klinikleri Dergisi, cilt.2, ss.79-82, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Özet Creative Commons License
Link

2018

2018

Bacteriophage Therapy: An Unforgetten Source of Cure

GÜNDOĞDU A. , ULU KILIÇ A.

KLIMIK JOURNAL, cilt.31, ss.78-87, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

2016

2016

Bir Süper Organizma Olarak İnsan; Mikrobiyomun Genetik Kontrolü

GÜNDOĞDU A.

TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ DERGİSİ, cilt.46, ss.147-151, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Antibiyotik Çağı Sonunda Keşfedilen Yeni Dünyalar: Rezistom ve Mobilom

GÜNDOĞDU A. , ALP MEŞE E.

Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi, cilt.20, ss.167-173, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Mikrobiyom Çalışmalarında Laboratuvar Süreçleri ve Translasyonel Yaklaşımlar

GÜNDOĞDU A.

7. Pediatrik Probiyotik Prebiyotik Akademisi, Antalya, Türkiye, 21 - 24 February 2019, ss.25-27

2018

2018

The taxonomic origins of the antimicrobial resistance genes present in hot-spot environments.

HORA M., GÜNDOĞDU A. , KILIÇ H.

38. Türk mikrobiyoloji cemiyeti kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 08 November 2018, ss.21

2018

2018

Potential antimicrobials fighting XDR-pathogens; A study on the isolation and characterization of lytic bacteriophages effective on colistin resistance K. pneumoniae

GÜNDOĞDU A. , ULU KILIÇ A. , Arslan B., KILIÇ H.

ESCMID/ASM Conference on Drug Development to Meet the Challenge of Antimicrobial Resistance, Lizbon, Portekiz, 4 - 07 September 2018, ss.35
Link

2018

2018

Poten1al an1microbials figh1ng XDR-pathogens; A study on the isola1on and characteriza1on of lytic bacteriophages effec1ve on colis1n resistance K. pneumoniae

GÜNDOĞDU A. , ULU KILIÇ A. , Arslan B., KILIÇ H.

ESCMID/ASM Conference on Drug Development to Meet the Challenge of Antimicrobial Resistance, Lizbon, Portekiz, 4 - 07 September 2018, ss.35
Link

2018

2018

Antimicrobial resistance, genomic and molecular epidemiologic analysis of Salmonella serovars in Hacettepe University Hospitals

Ünalan T., Demirci S., Eser Ö., GÜNDOĞDU A. , Çakar A., Güleşen R., et al.

ESCMID/ASM Conference on Drug Development to Meet the Challenge of Antimicrobial Resistance, Lizbon, Portekiz, 4 - 07 September 2018, ss.34

2018

2018

Shotgun Metagenom Dizileme Üzerinden Ortopedik Protez Enfeksiyonlarındaki Atipik Patobiyomun Ortaya Çkarılması

GÜNDOĞDU A. , NALBANTOĞLU U., ULU KILIÇ A. , GÜNEY A. , KAFADAR İ. H. , KILIÇ H.

Mediterranean Journal of Infectıon,Microbes and Antimicrobials, Antalya, Türkiye, 8 - 13 May 2018, cilt.7, no.1, ss.102-103
Link

2018

2018

Potential microbial biomarkers of lung cancer

GÜNDOĞDU A. , ÖNAL Ö. , DEMİR Ö. F. , Önal M. G. , NALBANTOĞLU Ö. U.

28th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Madrid, İspanya, 21 - 24 April 2018, ss.1153

2018

2018

Biomarkers of Diseases in Human Microbiome-Practice

GÜNDOĞDU A.

The 2nd International Congress on Human Microbiota and Health Effects, Antalya, Türkiye, 18 - 22 April 2018, ss.37

2018

2018

Persistence of Microbial Communities in the Hospital Environment

Aslan-Gürpınar E., NALBANTOĞLU Ö. U. , KILIÇ H. , ULU KILIÇ A. , GÜNDOĞAN K. , GÜNDOĞDU A.

2nd International Human Microbiota: In health and diseases congress, Antalya, Türkiye, 18 - 22 April 2018, ss.44

2018

2018

Towards Microbiome-Based Liquid Biopsy: Oral Microbiota Harbors Highly Accurate Biomarkers of Lung Cancer

GÜNDOĞDU A. , NALBANTOĞLU Ö. U. , ÖNAL Ö. , Önal M. G.

2nd International Human Microbiota: In health and diseases congress, Antalya, Türkiye, 18 - 22 April 2018, ss.60-61

2018

2018

sHOULD Bacterial Etiologies be cONSİDERED İN Aseptic loonening?

Gündoğdu A. , Kılıç H.

2nd. HUMAN Microbiata: In health and diseases Cong., ANTALYA,TÜRKİYE,, Antalya, Türkiye, 18 - 22 April 2018, ss.71

2018

2018

Resistome

GÜNDOĞDU A.

2nd International Human Microbiota: In health and diseases congress, Antalya, Türkiye, 12 - 22 April 2018, ss.2

2018

2018

General Compositional Trends in Human Gut Microbiome: Diverse Phylogenetic Profiles Converge in Function According to Latent Structure Analysis

Elgun U. G. , GÜNDOĞDU A. , NALBANTOĞLU Ö. U.

2nd International Human Microbiota: In health and diseases congress, Antalya, Türkiye, 18 - 22 April 2018, ss.62

2018

2018

Microbiome Network Analysis Reveals Highly Symbiotic Interaction of Core Metabolic Pathways

Taylan B., GÜNDOĞDU A. , NALBANTOĞLU Ö. U.

2nd International Human Microbiota: In health and diseases congress, Antalya, Türkiye, 18 - 22 April 2018, ss.95

2018

2018

Accurate Classification and Biomarker Discovery in Disease Microbiome Using a Novel De Novo Bioinformatics Approach

NALBANTOĞLU Ö. U. , Yalçın K., GÜNDOĞDU A.

2nd International Human Microbiota: In health and diseases congress, Antalya, Türkiye, 18 - 22 April 2018, ss.63

2018

2018

Should Bacterial Etiologies Be Considered in Aseptic Loosening?

GÜNDOĞDU A. , NALBANTOĞLU Ö. U. , ULU KILIÇ A. , KAFADAR I. H. , GÜNEY A. , KILIÇ H.

2nd International Human Microbiota: In health and diseases congress, Antalya, Türkiye, 18 - 22 April 2018, ss.71

2018

2018

Turkish Microbes: Previously Non-Catalogued Genes Were Detected in the Gut Metagenomes of Turkish Individuals

Hora M., Yalçın K., GÜNDOĞDU A.

2nd International Human Microbiota: In health and diseases congress, Antalya, Türkiye, 18 - 22 April 2018, ss.59

2018

2018

Whole-genome sequencing reveals recently acquired virulence islands in Ralstonia mannitolilytica isolated from high-risk patients

NALBANTOĞLU Ö. U. , KILIÇ H. , ULU KILIÇ A. , Hora M., GÜNDOĞDU A.

28th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases8th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Madrid, İspanya, 21 April 2018, ss.1765

2018

2018

Comparison of antimicrobial resistance-gene diversity in gut microbiome of healthy individuals from Turkey, Europe, America and China

GÜNDOĞDU A. , Yalçın K., ULU KILIÇ A. , Saka S., NALBANTOĞLU Ö. U.

28th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases8th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Madrid, İspanya, 21 April 2018, ss.1512

2018

2018

İnsan ve Çevre Mikrobiyomunda Rezistom-Mobilom Döngüleri

GÜNDOĞDU A.

13. Antimikrobik Kemoterapi Günleri, İstanbul, Türkiye, 6 - 08 April 2018, ss.20

2018

2018

Klinik Metagenomiğin Vaadleri ve Problemleri

GÜNDOĞDU A.

XIX. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 - 31 March 2018, ss.1

2018

2018

Oral mikrobiyomdan potansiyel karaciğer kanseri biyobelirteçlerinin Keşfi

Yalçın K., GÜNDOĞDU A. , NALBANTOĞLU Ö. U.

3. Yaşam Bilimleri Kongresi, Kayseri, Türkiye, 24 - 25 February 2018, ss.1

2017

2017

METAGENOMIK ANALIZLER ÜZERIDEN SAGLIKLI INSAN BAGIRSAGINDAKI REZISTOM ÇESITLILIGININ ORTAYA ÇIKARILMASI

GÜNDOĞDU A. , NALBANTOĞLU Ö. U. , Yalçın K.

4. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 12 November 2017, ss.208-209

2017

2017

KOLISTIN DIRENÇLI K. PNEUMONIAE’YA ETKILI LITIK BAKTERIYOFAJLARIN IZOLASYONU VE KARAKTERIZASYONU

GÜNDOĞDU A. , ULU KILIÇ A. , KILIÇ H. , Arslan B.

4. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 12 November 2017, ss.416

2017

2017

Phage therapy: An alternative treatment option for bacterial infections caused by extensively-drug resistant pathogens

GÜNDOĞDU A.

International Conference and Expo on Clinical Virology and Infectious Diseases, Houston, Amerika Birleşik Devletleri, 18 - 19 September 2017, ss.3

2017

2017

A NEW COLISTIN RESISTANCE GENE HOMOLOGOUS FOUND IN WASTEWATER METAGENOME

GÜNDOĞDU A. , Önal M. G. , ULU KILIÇ A. , NALBANTOĞLU Ö. U.

The 7th Congress of European Microbiologists (FEMS 2017), Valensiya, İspanya, 9 - 13 July 2017, ss.1998

2017

2017

HUMAN PROTOZOAN PARASITE DIVERSITY IN WASTE AND TREATED WATER: AN ENVIRONMENTAL METAGENOMICS ANALYSIS

GÜNDOĞDU A. , Charyyeva A., KILIÇ H. , NALBANTOĞLU Ö. U.

The 7th Congress of European Microbiologists (FEMS 2017), Valensiya, İspanya, 9 - 13 July 2017, ss.643

2017

2017

BACTERIOPHAGE AS EFFECTIVE DECOLONIZING AGENT FOR STAPHYLOCOCCUS AUREUS CARRIERS

ULU KILIÇ A. , GÜNDOĞDU A. , KILIÇ H. , Arslan B., ALP MEŞE E.

The 7th Congress of European Microbiologists (FEMS 2017), Valensiya, İspanya, 9 - 13 July 2017

2017

2017

Rapid pathogen detection in ambiguous infections using real-time nanopore sequencing technology

GÜNDOĞDU A. , KILIÇ H. , ULU KILIÇ A. , NALBANTOĞLU Ö. U.

27th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases7th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Vienna, Avusturya, 22 - 25 April 2017, ss.127

2017

2017

An alternative vancomycin resistant enterococci decolonization strategy: bacteriophage therapy

ULU KILIÇ A. , GÜNDOĞDU A. , KILIÇ H. , ALP MEŞE E.

27th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases7th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 22 - 25 April 2017

2017

2017

A high resistome diversity in a metropolitan hospital wastewater in Turkey revealed using shotgun metagenomics

GÜNDOĞDU A. , NALBANTOĞLU Ö. U. , KILIÇ H.

27th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Vienna, Avusturya, 22 - 25 April 2017, ss.318

2017

2017

Molecular characterization of clinical Stenotrophomonas maltophilia isolates from a tertiary care hospital in Kayseri, Turkey

PARKAN Ö. M. , KILIÇ H. , GÜNDOĞDU A. , ALP MEŞE E. , TİMUR D. , Ünaldı Ö., et al.

27th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID), Viyana, Avusturya, 22 - 25 April 2017, ss.2910
Link

2017

2017

Bir Süper Organizma Olarak İnsan: Mikrobiyom ve Metagenom

GÜNDOĞDU A.

TÜBA-Mikrobiyota ve İnsan Sağlığı Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 10 April 2017, ss.1

2016

2016

Plasmids with a potential of pandrug resistance coding found in human gut microbiome

GÜNDOĞDU A. , NALBANTOĞLU Ö. U.

The 6th annual International Human Microbiome Consortium Congress, Houston, Amerika Birleşik Devletleri, 8 - 11 November 2016, ss.36

2016

2016

Strain level pathogen detection in metagenomic samples using posterior profile corrections

NALBANTOĞLU Ö. U. , GÜNDOĞDU A.

The 6th annual International Human Microbiome Consortium Congress, Houston, Amerika Birleşik Devletleri, 8 - 11 November 2016, ss.41

2016

2016

Colistin-resistant Gram-negative pathogens lacking the mcr-1 gene isolated from clinical specimens of hospitalized patients in Turkey

GÜNDOĞDU A. , ULU KILIÇ A. , KILIÇ H.

26th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Amsterdam, Hollanda, 9 - 12 April 2016
Link

2016

2016

Clonal diversity and virulence characteristics of UPEC strains with their adhesion capability on Caco-2 and A-498 cell lines

GÜNDOĞDU A. , KILIÇ H. , Astley D., KATOULI M.

26th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Amsterdam, Hollanda, 9 - 12 April 2016, ss.192
Link

2016

2016

Human as a source of colistin resistance: presence of the mcr-1 gene in the gut microbiome

GÜNDOĞDU A. , NALBANTOĞLU Ö. U.

26th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Amsterdam, Hollanda, 9 - 12 April 2016
Link

2016

2016

Susceptibility of ESBL producing Escherichia coli to commercial bacteriophage coctails originated in Georgia

Gündoğdu A. , Bolkvadze D., Kılıç H.

26th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Tbilisi, Gürcistan, 9 - 12 April 2016, cilt.1, no.1, ss.59-60

2016

2016

Susceptibility of ESBL-producing Escherichia coli to commercial bacteriophage coctails originated in Georgia

GÜNDOĞDU A. , KILIÇ H. , Bolkvadze D.

26th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Amsterdam, Hollanda, 9 - 12 April 2016, ss.153
Link

2016

2016

Sewage treatment plants cause artifical selection of ESBL producing E coli threatening public health

GÜNDOĞDU A. , KILIÇ H. , ALP MEŞE E.

26th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 9 - 12 April 2016

2016

2016

Sewage treatment plants cause artifical selection of ESBL-producing E. coli threatening public health

GÜNDOĞDU A. , KILIÇ H. , ALP MEŞE E.

26th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Amsterdam, Hollanda, 9 - 12 April 2016, ss.45
Link

2016

2016

ATIK SU ARITMA SİSTEMLERİNİN GSBL-ÜRETEN E. COLI ÜZERİNE SEÇİCİ BASKISI; HALK SAĞLIĞI TEHLİKESİ?

GÜNDOĞDU A. , KILIÇ H. , ALP MEŞE E.

12. Antimikrobik Kemoterapi Günleri, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 April 2016, ss.141

2015

2015

Epidemiology of nosocomial Infections in Turkish Pediatric Patients: A 1-Year Retrospective Study

GÜNDOĞDU A. , KILIÇ H. , ULU KILIÇ A. , Aydin G., ALP MEŞE E.

The 7th EURASIA CONGRESS OF INFECTIOUS DISEASES, Tiflis, Gürcistan, 30 September - 03 October 2015, ss.161

2015

2015

Evaluation of Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae prevalence and their carbapenem resistance rates in blood cultures of a cohort of Turkish patients

Dinç G. , Kılıç H. , Gündoğdu A. , Karacagil K., Alp E.

The 7th Eurasia Congress of Infectious Diseases, Tbilisi, Gürcistan, 30 September - 03 October 2015, cilt.1, no.1, ss.121

2015

2015

Virulence factors and biofilm formation of uropathogenic E coli isolated from hospitalized children and adults

GÜNDOĞDU A. , KATOULİ M., DİNÇ G. , PARNİAN F., KILIÇ H.

The 7th Eurasia Congress of Infectious Diseases, TİFLİS, Gürcistan, 30 September - 03 October 2015, ss.96

2017

2017

ÇOCUK VE YETISKIN HASTALARIN KAN KÜLTÜRLERINDEN IZOLE EDILEN DIRENÇLI

Şen İ., GÜNDOĞDU A. , KILIÇ H.

4. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 08 November 2017 - 12 November 1017

Desteklenen Projeler

2016 - 2018

2016 - 2018

Nanogözenek DNA Dizilemesi Ile Hızlı Patojen Tanıma Yapabilen Algoritmaların Geliştirilmesi

TÜBİTAK Projesi

NALBANTOĞLU Ö. U. (Yürütücü) , GÜNDOĞDU A.

Ödüller

Nisan 2019

Nisan 2019

poster bildri BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

7. Türkiye Ekmud Bilimsel Platformu "Uluslarası Kongre"

Mayıs 2016

Mayıs 2016

Standart BAKTERİYOFAJ AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI SÖZLÜ SUNUM İKİNCİSİ

6.Türkiye Ekmud Kongresi

Mart 2016

Mart 2016

Atık Su ARITMA SİSTEMLERİNİN GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETa-LAKTAMAz ÜRETEN e.coli üzerine seçici baskısı, halk sağlığı tehlikesi

Erciyes Üniv. Tıp Fak.

Mart 2016

Mart 2016

Komplike deri ve yumuşak doku enfeksiyonu etkeni çoklu dirençli patojenlerin bakteriyofaj duyarlılıklarının araştırılması

Erciyes Üniv. Tıp FakültesiDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2019 - 2019

2019 - 2019

7. Pediatrik Probiyotik Prebiyotik Akademisi

Davetli Konuşmacı

Antalya-Türkiye

2018 - 2018

2018 - 2018

Probiyotiklerin Mühendislik ve Klinik Uygulamaları

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2018 - 2018

2018 - 2018

XXXVIII TMC Kongresi

Davetli Konuşmacı

Antalya-Türkiye

2018 - 2018

2018 - 2018

Febril Nötropeni Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu

Davetli Konuşmacı

Ankara-Türkiye

2018 - 2018

2018 - 2018

13. Antimikrobik Kemoterapi Günleri

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2018 - 2018

2018 - 2018

2nd International Human Microbiota: In health and diseases congress

Davetli Konuşmacı

Antalya-Türkiye

2018 - 2018

2018 - 2018

2nd International Human Microbiota: In health and diseases congress

Davetli Konuşmacı

Antalya-Türkiye

2018 - 2018

2018 - 2018

XIX. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi

Davetli Konuşmacı

Antalya-Türkiye

2017 - 2017

2017 - 2017

International Conference and Expo on Clinical Virology and Infectious Diseases

Davetli Konuşmacı

Texas-Amerika Birleşik Devletleri

2017 - 2017

2017 - 2017

TÜBA-Mikrobiyota ve İnsan Sağlığı Sempozyumu

Davetli Konuşmacı

Ankara-Türkiye

2016 - 2016

2016 - 2016

Ulusal İnsan Mikrobiyotası ve Sağlığımıza Etkileri Kongresi

Davetli Konuşmacı

Ankara-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 171

h-indeksi (WOS): 7