Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Birleştirilmiş Sınıflarda Öğrenim Gören Öğrencilerin AkıcıOkuma Becerilerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Türk Akademik Yayınlar Dergisi, cilt.4, no.4, ss.167-178, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Investigation of Cursive Italic Handwriting Errors of Primary School Teacher Students

Journal of Kırşehir Education Faculty (JKEF), cilt.21, ss.1758-1802, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Analyzing of the opinion of teachers conducting mind game courses for the applicability of mind games

African Educational Research Journal, cilt.8, no.25, ss.220-231, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Geleneksel Çocuk Oyunlarına Yönelik Öğretmen Görüşleri

Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, cilt.5, no.3, ss.231-241, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

ÇOCUK OYUNLARININ İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BECERİ DÜZEYLERİNE ETKİSİ

Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.14, no.10, ss.186-201, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Birleştirilmiş Sınıflı Okulların Yönetim Problemleri ve Çözüm Önerileri

Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.3, ss.157-182, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLI OKULLARDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN YENİ İLKÖĞRETİM PROGRAMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

e-Journal of New World Sciences Academy, cilt.4, no.1, ss.815-832, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ MÜLAKAT SİSTEMİNE YÖNELİKGÖRÜŞLERİ

1st INTERNATIONAL CONGRESS ONSOCIAL SCIENCES, 18 - 24 Eylül 2017

Sınıf Öğretmenliği Bölüm Öğrencilerinin Oyun Öğretimi Dersine Yönelik Görüşleri

16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 8 - 11 Mayıs 2017

Dördüncü sınıf fen ve teknoloji dersinde görsel materyal kullanımına yönelik öğrenci görüşleri

16th International PrimaryTeacher Education Symposium, Girne, Kıbrıs (Kktc), 8 - 11 Mayıs 2017

Sınıf öğretmeni adaylarının toplama işlemine yönelik öz yeterlikleri

16th International Primary Teacher Education Symposium, Girne, Kıbrıs (Kktc), 8 - 11 Mayıs 2017

Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenlerinin Çocuk İstismarı ve İhmaline YönelikGörüşleri ve Farkındalık Düzeyleri

I. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS2017), 24 - 26 Nisan 2017