Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türk Eğitim Sistemindeki Uygulamalara Yönelik Öğretmen Görüşleri

ERCIYES JOURNAL OF EDUCATION (EJE), cilt.5, sa.1, ss.1-22, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Investigation of Cursive Italic Handwriting Errors of Primary School Teacher Students

Journal of Kırşehir Education Faculty (JKEF), cilt.21, sa.3, ss.1758-1802, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Birleştirilmiş Sınıflarda Öğrenim Gören Öğrencilerin AkıcıOkuma Becerilerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Türk Akademik Yayınlar Dergisi, cilt.4, sa.2, ss.167-178, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Analyzing of the opinion of teachers conducting mind game courses for the applicability of mind games

African Educational Research Journal, cilt.8, sa.2, ss.220-231, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Geleneksel Çocuk Oyunlarına Yönelik Öğretmen Görüşleri

Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, cilt.5, sa.3, ss.231-241, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

ÇOCUK OYUNLARININ İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BECERİ DÜZEYLERİNE ETKİSİ

Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.14, sa.2, ss.186-201, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Farklı Branş Öğretmenlerinin Liderlik Kültürlerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi, cilt.3, sa.1, ss.1-14, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Değerler Eğitimi Kapsamında Hazırlanan Akademik Çalışmaların Farklı Değişkenler Göre İncelenmesi

Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.6, sa.1, ss.224-241, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The Predictive Power of the Organizational Commitments of Assigned Teachers in Different Branches on Their Organizational Dissent

REVISTA ROMANEASCA PENTRU EDUCATIE MULTIDIMENSIONALA, cilt.12, sa.1, ss.106-125, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Examination of Relationship between Self-Respect Levels and Success Tendencies of Sports Sciences Faculty Students

INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED EXERCISE PHYSIOLOGY, cilt.8, sa.4, ss.78-87, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Evaluation of Teacher and Student Misbehaviours in Primary Schoolsfrom Prospective Teachers’xx Point of View

World Journal of Education, cilt.8, sa.6, ss.11-20, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

TURKISH TEACHER CANDIDATES’ PERCEPTIONS TOWARDS THE TURKISH EDUCATION SYSTEM: A METAPHOR STUDY

KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.19, sa.2, ss.1342-1356, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SİBER ZORBA DAVRANIŞLARAMARUZ KALMASI İLE SİBER ZORBA DAVRANIŞLARI SERGİLEMESİARASINDAKİ İLİŞKİ

The Journal of International Education Science, cilt.5, sa.15, ss.267-283, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN AKICI OKUMA BECERİLERİNİN OKULTÜRLERİNE GÖRE İNCELENMESİ

The Journal of International Education Science, cilt.5, ss.72-84, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BAŞARI YÖNELİMLERİİLE MESLEKİ KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Abant İzzet Baysal Üniversitesi EğitimFakültesi Dergisi, cilt.17, ss.189-211, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ BECERİLERİ İLE ÖĞRENCİLERİ MOTİVE ETME DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.11, ss.589-606, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anadolu Öğretmen Lisesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Bakış Açıları

Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.5, ss.85-108, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sınıf Öğretmenliği Bölüm Öğrencilerinin Bilişim Suçları Bilgi Düzeyleri ve Görüşleri

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, cilt.8, sa.3, ss.147-157, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sınıf Öğretmenliği Bölüm Öğrencilerinin Bilişim Suçları

Bilişim Teknolojileri Dergisi, cilt.8, sa.3, ss.147-157, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sınıf Öğretmenlerinin Çocuk İstismarı ve İhmaline Yönelik Görüşleri ve Farkındalık Düzeyleri

Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.3, ss.67-102, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Birleştirilmiş Sınıflı Okulların Yönetim Problemleri ve Çözüm Önerileri

Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.3, ss.157-182, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLI OKULLARDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN YENİ İLKÖĞRETİM PROGRAMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

e-Journal of New World Sciences Academy, cilt.4, sa.3, ss.815-832, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİMİNDE OKUL YÖNETİCİLERİNİN GÜDÜLEME ROLLERİ

e-Journal of New World Sciences Academy, cilt.3, sa.1, ss.66-79, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÖRGÜTLERDE DEĞİŞİME YENİ BİR BAKIŞ: DİNAMİK OKUL VE YÖNETİMİ

KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, sa.13, ss.75-85, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ MÜLAKAT SİSTEMİNE YÖNELİKGÖRÜŞLERİ

1st INTERNATIONAL CONGRESS ONSOCIAL SCIENCES, 18 - 24 Eylül 2017

Sınıf Öğretmenliği Bölüm Öğrencilerinin Oyun Öğretimi Dersine Yönelik Görüşleri

16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 8 - 11 Mayıs 2017

Dördüncü sınıf fen ve teknoloji dersinde görsel materyal kullanımına yönelik öğrenci görüşleri

16th International PrimaryTeacher Education Symposium, Girne, Kıbrıs (Kktc), 8 - 11 Mayıs 2017

Sınıf öğretmeni adaylarının toplama işlemine yönelik öz yeterlikleri

16th International Primary Teacher Education Symposium, Girne, Kıbrıs (Kktc), 8 - 11 Mayıs 2017

Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenlerinin Çocuk İstismarı ve İhmaline YönelikGörüşleri ve Farkındalık Düzeyleri

I. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS2017), 24 - 26 Nisan 2017