Education Information

Education Information

 • 1996 - 2002 Doctorate

  Ankara University, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü, Turkey

 • 1991 - 1996 Undergraduate

  Ankara University, Veteriner Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2002 Doctorate

  Direkt İmmunfloresan ve Mikronötralizasyon Testleri ile KoyunlardaParainfluenza-3 (PI-3) Virus Enfeksiyonunun Araştırılması

  Ankara University, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü