Dadaloğlu şiirlerinin değerler eğitimi açısından incelenmesi ve ortaokul sosyal bilgiler ders kitapları için şiir önerileri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Nigde Omer Halisdemir University, Instıtute Of Educatıonal Scıences, Turkey

Approval Date: 2020

Thesis Language: Turkish

Student: AHMET BEBEK

Supervisor: Elvan Yalçınkaya