Çağdaş bir müfessir olarak Me'mûn Hammûş ve et-Tefsîrü'l-Me'mûn adlı eseri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Erciyes University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2022

Thesis Language: Turkish

Student: SÜMEYYE AKPINAR

Supervisor: Mustafa Karagöz