SÎBEVEYHİ'NİN el-KİTÂB ADLI ESERİNİN KIRAAT VE TEFSİR AÇISINDAN ÖNEMİ


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Erciyes University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: SEYİT YILDIRIM

Supervisor: Mustafa Karagöz