Kader Algısı ve Adil Dünya İnancı İlişkisi. Zihinsel Engellilerin Bakımını Üstlenen Kişiler Üzerine Nicel Bir Araştırma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Erciyes University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, --, Turkey

Approval Date: 2023

Thesis Language: Turkish

Student: HALE CAMUZCU

Supervisor: Mustafa Ulu