ALLOJENİK VE OTOLOG VERİCİLERDEN TOPLANAN CD34+ VE CD34+CD133+ KARAKTERLİ KÖK HÜCRE ORANLARININ MOBİLİZASYON VE KLİNİK SONUÇLARLA İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Erciyes University, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: HURİYE ÇELİKZENCİR

Supervisor: Mustafa Yavuz Köker

Abstract:

Çalışmamızın amacı kemik iliği naklinde vericilerden CD34 kök hücre ve CD34/CD133 kök hücre sayımında kullanılan kitleri karşılaştırılarak engratfman oluşumunda kök hücre miktarı ve kök hücre karakterinin etkisinin araştırılmasıdır. Çalışmamız, Erciyes Üniversitesi kemik iliği nakil merkezinde lösemi/lenfoma tanısı ile izlenerek kök hücre nakline karar verilen hasta/vericilerin aferez ürününden alınan örneklerde kök hücre sayımıyapılarak gerçekleştirildi. Örnekler kök hücre sayım kitleri ile hazırlanarak akım sitometrik analiz sonrasında absolu kök hücre sayıları elde edildi. Takip dosyalarından hasta engrafman süreleri ve hastalara verilen kg başına/ kök hücre miktarına ilişkin verileralındı. Nötrofil ve platelet engraftman süreleri ile verilen kök hücre miktarı arasındaki ilişkisi araştırıldı. Çalışmamızda36 otolog hasta ve 28 allojenik hasta vericisinden olmak üzere toplamda 64 vericiden toplanankök hücre/ kemik iliği örneklerinden sayım yapıldı. Allojenik ve otolog vericilerde CD34+ kök hücrelerin %60’ınıCD34+/CD133+ kök hücrelerin oluşturduğu gözlendi(p<0,001). CD34+ kök hücremiktarları /kg ve nötrofil engraftman süreleri arasında anlamlı bir istatistiksel ilişki olduğu gözlendi (sırası ile CD34+ otolog median: 4,55x106/kg, allojenik median: 7.19 x106/kg, nötrofil engratfman süresi (gün) median: otologda 11 gün ve allojenikte 17 gün olarak bulundu(p<0,001). Çalışmamız sonuçları kök hücre nakil uygulamalarında erişkin hastalarda nötrofil engrafman sağlanmasında en ideal kök hücre miktarının otolog hastalarda 4,57 x106/kg ve allojenik hastalarda 7.19 x106/kgolduğu göstermiştir.

alışmamızın amacı kemik iliği naklinde vericilerden CD34 kök hücre ve CD34/CD133 kök hücre sayımında kullanılan kitleri karşılaştırılarak engratfman oluşumunda kök hücre miktarı ve kök hücre karakterinin etkisinin araştırılmasıdır.

Çalışmamız, Erciyes Üniversitesi kemik iliği nakil merkezinde lösemi/lenfoma tanısı ile izlenerek kök hücre nakline karar verilen hasta/vericilerin aferez ürününden alınan örneklerde kök hücre sayımıyapılarak gerçekleştirildi. Örnekler kök hücre sayım kitleri ile hazırlanarak akım sitometrik analiz sonrasında absolu kök hücre sayıları elde edildi. Takip dosyalarından hasta engrafman süreleri ve hastalara verilen kg başına/ kök hücre miktarına ilişkin verileralındı. Nötrofil ve platelet engraftman süreleri ile verilen kök hücre miktarı arasındaki ilişkisi araştırıldı.

Çalışmamızda36 otolog hasta ve 28 allojenik hasta vericisinden olmak üzere toplamda 64 vericiden toplanankök hücre/ kemik iliği örneklerinden sayım yapıldı. Allojenik ve otolog vericilerde CD34+ kök hücrelerin %60’ınıCD34+/CD133+ kök hücrelerin oluşturduğu gözlendi(p<0,001).

CD34+ kök hücremiktarları /kg ve nötrofil engraftman süreleri arasında anlamlı bir istatistiksel ilişki olduğu gözlendi (sırası ile CD34+ otolog median: 4,55x106/kg, allojenik median: 7.19 x106/kg,  nötrofil engratfman süresi (gün) median: otologda 11 gün ve allojenikte 17 gün olarak bulundu(p<0,001).

Çalışmamız sonuçları kök hücre nakil uygulamalarında erişkin hastalarda nötrofil engrafman sağlanmasında en ideal kök hücre miktarının otolog hastalarda 4,57 x106/kg ve allojenik hastalarda 7.19 x106/kgolduğu göstermiştir.