Örgüt Kültürünün İşgören Performansına Etkisinde Örgütsel Dedikodunun Aracılık Rolü


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Erciyes University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: ELİF KOÇAK

Supervisor: Ayşe Cingöz