Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının siyasi mekânlara dayalı öğrenmeye dair görüşleri: Nitel bir araştırma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Nigde Omer Halisdemir University, Instıtute Of Educatıonal Scıences, Turkey

Approval Date: 2018

Thesis Language: Turkish

Student: SALİHA ERYİĞİT

Supervisor: Elvan Yalçınkaya