Sedanterlere Uygulanan 12 Haftalık Kardiyo Tenis Antrenmanlarının Bazı Fizyolojik Ve Solunum Paremetreleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Erciyes University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: HAYRETTİN BERK GENCAL

Supervisor: Serdar Sucan