Türkiye’de Yayılış Gösteren Candelariella Türlerinin Morfo-Anatomik Karakterleri ve Multilokus Moleküler Sekans Analizleri İle Modern Revizyonu


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Erciyes Üniversitesi, --, --, Turkey

Approval Date: 2016

Student: Zekiye Kocakaya

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Mehmet Gökhan HALICI