Seçilen Galaksilerdeki Moleküler Bulutların Milimetre ve Milimetre Altı Dalga Boylarında İncelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2018

Student: Kerem Osman ÇUBUK

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Ferhat Fikri ÖZEREN