Türkiyede yayılış gösteren kızıl tilki (Vulpes vulpes) ve iki kanid türünün (Canis lupus ve C. aureus) (Carnivora: Mammalia) Y kromozomal DNA Zfy gen bölgesi dizilerinin genetik analizi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, -, Turkey

Approval Date: 2013

Student: ÖMER FİKRET GÜRKAN

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Coşkun TEZ