UN KURDUNUN (TENEBRİO MOLİTOR L.) İN SİTU RUMEN PARÇALANABİLİRLİĞİNİN BELİRLENMESİ VE BAZI KİMYASAL UYGULAMALARIN PROTEİN PARÇALANABİLİRLİĞİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Erciyes University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2021

Thesis Language: Turkish

Student: MERVE AYAN

Consultant: Selma Büyükkılıç Beyzi