Stokastik Gelir Beklentileri Altında Tüketim Modellerinin Analizi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Erciyes University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2005

Thesis Language: Turkish

Student: Serap Çoban

Consultant: Faik Bilgili