Gerçeklik ve Sanallık: Melez Mekanların örnekler üzerinden incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Student: Burcu Ulutürk Çam

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Oktay TURAN