Modifiye Edilmiş Aktif Karbonlar ve Karbon Nanotüpler ile Pestisit ve Doğal Organik Madde Giderimi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Suleyman Demirel University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: Betül Aykut-Şenel

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Şehnaz Şule Kaplan Bekaroğlu

Co-Supervisor: Nuray Ateş