Kabin memurlarında iş-aile çatışmasının iş tatmini ve kariyer tatminine etkileri: THY örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Nevsehir Haci Bektas Veli University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turkey

Approval Date: 2018

Thesis Language: Turkish

Student: SEDA ÇOLAK

Supervisor: Ayşe Cingöz