İletişim aracı olarak işaret dilinin kullanılması ve işaret dilinin medyada temsili üzerine uygulamalı bir çalışma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Erciyes University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2018

Thesis Language: Turkish

Student: ÖZLEM ÖPENGİN

Consultant: Mustafa Cıngı