Ebû Hayyân el-Endelüsî'nin Tefsir İlminin Sınırlarına Dair Görüşleri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Erciyes University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: BEYZANUR BOZKURT

Supervisor: Mustafa Karagöz