Furan Türevi Rodamin Boyar Maddelerin Sentezi, Çevre ve Gıda Örneklerindeki Bazı Ağır Metallerin Florimetrik Yöntemle Tayini


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Bozok Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2016

Student: Nur Öksüz

Co-Supervisor: Şerife SAÇMACI