Renkküreleri Aktif Sistemlerin Çeşitli Dalgaboylarındaki Işınımları ile Mutlak Parametreleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Erciyes University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2010

Thesis Language: Turkish

Student: Huri Tuğça ŞENER

Consultant: Ferhat Fikri Özeren