Bireyin İktisadi Kararlarının Oluşumunda Dini İnanışların Rolü


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2016

Student: Savaş Savaş

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Ekrem ERDEM