ÇİMENTO SEKTÖRÜNDE TİTREŞİM ANALİZİ VE KESTİRİMCİ BAKIM YÖNTEMLERİ


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Erciyes University, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği, Turkey

Approval Date: 2021

Thesis Language: Turkish

Student: Mehmet Akif ÇAVDARCI

Supervisor: Hamdi Taplak

Abstract:

Makinalardaki beklenmeyen arızalar sürekli üretim yapan demir çelik, çimento, otomotiv vs. gibi sektörlerde üretimi durdurarak ciddi finansal kayıplara neden olur. Kestirimci bakımla birlikte makine veya teçhizatın sürekli gözlenmesi ve işlem görme şartlarının ve bunların zamanla gelişiminin analiz edilmesi sağlanır. Bu analizlerin birçok yöntemi vardır ve en önemlilerinden bir tanesi de titreşim analizidir. Titreşim analiziyle özellikle dönen ekipmanlar hakkında cihazların vermiş olduğu frekans grafikleriyle sağlıklı bilgiler edinilebilir.

 Bu çalışmada, Votorantim Çimento Nevşehir Fabrikasından kullanılmakta olan dönen ekipmanlar ve üzerine yoğunlaştığımız Dinamik Seperatör Sirkülasyon Fanı referans alınmıştır. Fan ve motor yataklarında toplam 8 noktadan titreşim analiz cihazı ile ölçümler yapılmıştır. Yapılan ölçümler analiz edilmeye çalışılmış olup gözlemlenen ve analiz sonucunda tespit edilen arızalar sırasıyla giderilmiştir. Her arıza giderildikten sonra ölçüm değerleri minimize edilmeye çalışılmıştır.