Ticari Hava Taşımacılığında Operasyonel Emniyet Performansının Maksimizasyonu: Avrupa Birliği (AB) Örneği (Mezun)


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Erciyes University, Fen Bilimleri Enstitüsü, --, Turkey

Approval Date: 2024

Thesis Language: Turkish

Student: Erdal Yeşilbaş

Supervisor: Tuğrul Oktay