Kadın İstihdamının Rekabet Gücü ve Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Türkiye İle Rekabet Gücü En Yüksek Ülkelerin Karşılaştırılması


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2011

Student: Fatma Fehime Aydın

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Ekrem ERDEM