Demokrat Parti Dönemi Kayseri'de eğitim (1950-1955


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Erciyes University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: AYSUN KOÇ

Supervisor: Cevdet Kırpık

Abstract:

Bu çalışmada Cumhuriyet döneminden Demokrat Parti dönemine kadar uygulanan eğitim politikaları, Demokrat Parti'nin parti ve hükümet programında ele aldığı ve uyguladığı eğitim politikaları incelenerek 1950-1955 döneminde Kayseri'deki eğitim faaliyetleri ele alındı. Eğitim sürekli devam eden bir yapıya sahip olduğu için Demokrat Parti iktidarından önce uygulamada olan eğitim temel hatları ile değerlendirilerek meydana gelen değişim ve gelişim incelendi. 1923-1950 yılları arasında Kayseri'de bulunan eğitim kurumları ve eğitim bilançosu genel hatları ile değerlendirildi. 1950'den itibaren uygulamaya konulan kararlar incelenerek ilkokulların inşası hakkında yapılan değişiklik, din dersleri ve İmam-Hatip Okulları'nın açılması, Halkevleri'nin kapatılması, Köy Enstitüleri'nin İlköğretmen Okulları'na dönüştürülmesi çalışmada ele alınarak Kayseri bağlamında değerlendirildi. Kayseri'de bulunan ilkokullar, ortaokullar, meslek okulları ve liseler öğrenci-öğretmen durumu, incelenen dönemlerde yıllara göre değişim ve gelişim tablolar halinde istatistiki verilerle açıklandı. Kayseri ili ve ilçelerinde bulunan tüm eğitim kurumlarındaki öğrenci ve öğretmenlerin cinsiyete göre dağılımı, yıllar içerisindeki durumu ve öğretmen başına düşen öğrenci miktarı yıllar bazında değerlendirildi. Bunun yanı sıra dönemin yerel gazetelerinden yararlanılarak hem o dönemde eğitimde karşılaşılan sorunlar ve bulunan çözüm yolları hem de her düzeydeki eğitim kurumunda yapılan çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetler dönemi yansıtması bakımından ele alındı. Çalışmanın temel amacı Demokrat Parti döneminde alınan ve uygulamaya koyulan kararların Kayseri'deki etkilerini gözlemleyerek, dönemin eğitim anlayışında meydana gelen değişim ve gelişimin farklı derecedeki eğitim kurumlarına yansımasını incelemektir.