Taylor Kuralı: Teori ve Türkiye Üzerine Bir Uygulama


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2011

Student: Selim Kayhan

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Ekrem ERDEM