Küresel Kriz Ortamında Bankacılık Sektörü ve Reel Sektör İlişkisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2011

Student: Ümit Bulut

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Ekrem ERDEM