Otolog hematopoetik kök hücre nakli yapılan lenfoma hastalarında sağkalım üzerine etkisi olan faktörlerin belirlenmesi


Thesis Type: Expertise In Medicine

Institution Of The Thesis: Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları, Turkey

Approval Date: 2011

Student: Tahsin Sezgin

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Leylagül KAYNAR