Parasporin (ps) geni taşıyan Bacillus thuringiensis izolatlarının belirlenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, -, Turkey

Approval Date: 2018

Student: Enfal Çömlekci

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Semih YILMAZ