İnce film kompozit membranlar ile enerji üretimi ve mikrokirletici giderimi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Erciyes University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2020

Thesis Language: Turkish

Student: FURKAN BUHARİ YERLİ

Co-Consultant: Niğmet Uzal

Consultant: Nuray Ateş

Abstract:

Bu tezin temel amacı, ince film kompozit membranların PRO prosesi ile enerji üretim potansiyelini ve membranların mikrokirletici giderim performanslarını değerlendirmektir. Bunun yanında, seçilen ticari membranların hidrofiliklik, membran dayanımı, su geçirgenliği, ters tuz akısı, basınç dayanıklılığı gibi özelliklerinin iyileştirilmesi ve performanslarının arttırılması için L-DOPA ve nanomalzemeler ile yüzey modifikasyonu gerçekleştirilmiştir. BW30 ve SW30 membranlarının yüzeyleri LDOPA, L-DOPA+SiO2 ve L-DOPA+TiO2 nanomalzemeleri ile modifiye edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, membranların modifikasyonunun osmotik basınçtan enerji üretimini arttırdığı tespit edilmiştir. Modifikasyon çalışmaları, membran enerji üretim potansiyeli BW30 membran için 10 bar basınçta 0,18 W/m2 ’den 1,34 W/m2 ve SW30 membran için 5 bar basınçta 0,07 W/m2 ’den 0,34’ W/m2 değerine arttığını ortaya koymuştur. Mikrokirletici giderimi çalışmalarında Yeşilırmak havzasında kirlilik oluşturan Irgarol 1051 ve Dikofol pestisitlerinin (1000 µg/L) BW30, SW30 ve GE-AD membranlarla 2 farklı basınçta (10 ve 20 bar) giderim performansları test edilmiştir. TFC membran filtrasyon ile Irgarol 1051 giderimi çalışmalarında en iyi arıtım 10 barda BW30 membran ile %98,8 giderim verimi olarak elde edilmiştir. Benzer şekilde, Dikofol için GE-AD membran ile 20 barda %99,1 giderim verimi gözlenmiştir. Sonuç olarak, TFC membranlar PRO prosesi ile enerji üretiminde ve mikrokirletici gideriminde yüksek performansa ile umut vaat etmektedir.