Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Vergi İlişkisinin İncelenmesi: Kayseri'deki Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Üzerine Bir Araştırma


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, --, Turkey

Approval Date: 2016

Student: Salih Polat

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Azzem ÖZKAN