İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinde Çamur Çürütücü Performansının Optimizasyonu


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Erciyes University, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği , Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Veysel Şahin KALSIN

Co-Supervisor: Dilek Erdirençelebi

Supervisor: Nuray Ateş