Kaos Tabanlı Kriptosistemlerin Kriptanalizleri ve Yeni Tasarım Yaklaşımları


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Student: İsmail Öztürk

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Recai KILIÇ