Hidrojen, Güneş, Rüzgar, Jeotermal ve Bioyakıt Enerji Kullanımın CO2 Emisyonuna Etkilerinin Değerlendirilmesi: Bir Stokastik Dinamik Ekolojik Model Yaklaşımı


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Erciyes University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2018

Thesis Language: Turkish

Student: Erhan Muğaloğlu

Consultant: Faik Bilgili