Akut miyeloid lösemilerin akım sitometri ile karakterizasyonu ve blastlarda endotel kök hücre oranının araştırılması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Erciyes University, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: SİNAN KÜTÜK

Supervisor: Mustafa Yavuz Köker