İktisat politikasında etkinlik sorunu: Teori ve Türkiye ekonomisi üzerine bir uygulama


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2005

Student: Can Tansel Tuğcu

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Ekrem ERDEM