12-14 YAŞ FUTBOLCULARA UYGULANAN SEKİZ HAFTALIK CORE ANTRENMANLARININ DENGE PARAMETRELERİ VE ŞUT ATMA HIZI ÜZERİNE ETKİSİ


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Erciyes University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2020

Thesis Language: Turkish

Student: SAMET TORUN

Supervisor: Serdar Sucan

Abstract:

Bu çalışma, 12-14 yaş futbolculara uygulanan sekiz haftalık core antrenmanlarının denge parametreleri ve şut atma hızı üzerine etkisinin araştırılması amacıyla yapılmıştır.

Çalışmaya Kayseri Talas Beşiktaş Futbol Okulu futbolcuları gönüllü olarak katılmışlardır. Araştırma için rastgele metodla seçilen 20 futbolcu Core Antrenman Grubu (CAG)’nu oluşturmuş ve antrenman programının yanı sıra haftada üç gün olmak üzere sekiz hafta core antrenman yaptırılmıştır. Kontrol Grubu (KOG)’nu oluşturan 20 futbolcuya ise sadece futbol okulunun rutin antrenman programları yaptırılmıştır. Çalışma öncesinde futbolculara testler hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Futbolcuların şut hızı ölçümleri sentetik çim zeminli kapalı halı sahada, denge ölçümleri ise Erciyes Üniversite Spor Bilimleri Fakültesi laboratuvarında yapılmıştır. Testlerden elde edilen değerler, Shapiro-Wilk testi ile normallik dağılımına bakıldıktan sonra grup içi karşılaştırmada Wilcoxon İşaretli Sıralar testi, gruplararası karşılaştırmada ise Mann Whitney U test kullanılmıştır. Veriler Ortanca (Medyan) %25-%75 dağılımlar şeklinde gösterilmiştir. İstatiksel analizde SPSS 22.0 paket programı kullanılmış ve yanılma düzeyi (α) 0,05 olarak kabul edilmiştir. Araştırmamız sonuçlarına baktığımızda ise, düzenli olarak yapılan core antrenmanların denge parametreleri ve şut hızı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı etkisinin olduğu görülmüştür.

Sonuç olarak, uyguladığımız core antrenman programının fizyolojik ve motorik özelliklere olumlu etkileri görüldüğünden, antrenman programlarında kullanılmasının sportif performans açısından yararlı olabileceğini söyleyebiliriz.

Anahtar Kelimeler: Futbol, Core, Antrenman, Denge, Şut hızı