Denim kumaş üretiminde su ve enerji kullanımının değerlendirilerek üç farklı denim kumaşının çevresel etkilerinin YDA ile karşılaştırılması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Erciyes University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2018

Thesis Language: Turkish

Student: FATMA SEDA CÜNDÜBEY

Supervisor: Evrim Karaçetin Bell

Abstract:

Çevre sorunlarının küresel hale gelmesiyle artık Türkiye’de yer alan üretim sektörlerinin de yarattığı çevresel etkiler bütünsel olarak konuşulmaya başlanmıştır. Ülkemizde özellikle tekstil sektörü üretim yelpazesinin çok geniş olmasından dolayı bu tür araştırmalara ve uygulamalara öncülük etmektedir. Yaşam Döngüsü Analizi (YDA) bir üretimin, prosesin veya hizmetin gerçekleşme süreci boyunca yarattığı çevresel etkileri ortaya koyan bir araçtır. Bu çalışma ile tekstil sektörüne odaklanılmış, İç Anadolu bölgesinde denim kumaşı üreten bir dokuma fabrikası çalışma alanı olarak belirlenmiştir. Çalışmada öncelikli olarak enerji ve su tüketimine odaklanılmış, geçmiş yıllarda yapılan çalışmalara göre su ve enerji tüketimindeki değişim incelenmiştir. Bu çalışma sonuçlarına göre, üretimin şekline göre enerji tüketiminde bir artış olduğu kaydedilmiştir. Çalışmanın diğer amacı üç farklı üretim prosesinden geçen denim kumaşlarının çevresel etkilerini kıyaslamaktır. Üretim süreci boyunca en kısa, ortalama ve en uzun proses adımlarından geçen 3 farklı denim kumaş tipinin beşikten kapıya YDA boyunca 3,61, 4,50 ve 4,63 kg CO2eşd. küresel ısınma potansiyeli; 41,83, 53,41 ve 59,74 MJ abiyotik tükenme(fosil yakıtlar) ve 1,10x10-2, 1,12x10-2ve 8,64x10-3PO4eşd.ötrofikasyon çevresel etkilerine neden olduğu görülmüştür. YDA ile terbiye aşamasındaki proses artışının çevresel etkileri ortaya konmuş, çıkan ürünler ile çevresel etkinin azaltılmasına yönelik öneriler sunulmuştur.