İnovasyon ve ekonomik kalkınma ilişkisi: Orta gelirli ülkeler üzerine bir uygulama


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Erciyes University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2020

Thesis Language: Turkish

Student: BÜŞRA ÖZER

Supervisor: Fatma Ünlü