Katı atık yönetimi ve sorunları:Tıbbi atıklar üzerine hastanelerde yapılan bir uygulama


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Nevsehir Haci Bektas Veli University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: SELMA TİNNİ

Supervisor: Ayşe Cingöz